fbpx
+420 604 889 143
info@bestdecision.cz

Konference KPKB ČR 2017

23. 11. 2017 | Petr Žák

Dne 22. listopadu 2017 se konala na půdě Policejní akademie České republiky v Praze odborná konference na téma „Současné bezpečnostní hrozby, možnosti a přínosy spolupráce státu s privátními bezpečnostními subjekty.“ Organizátory konference byla Komora podniků komerční bezpečnosti ČR společně s Fakultou bezpečnostně právní Policejní akademie ČR.

Jedná se historicky o první konferenci, kde byla diskutována možnost a potřeba spolupráce státních složek a soukromých komerčních subjektů. Tato potřeba spolupráce vychází nejen ze současného vývoje bezpečnostní situace ve světě, ale již v minulosti byla diskutována možnost zapojení subjektů komerční bezpečnosti do systému IZS např. v rámci záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech. Právě Komora podniků komerční bezpečnosti ČR, která již 25 let sdružuje významné hráče na poli komerční bezpečnosti, je velmi vhodným partnerem pro tyto diskuze, a to díky erudici a zkušenostem jak jejího prezidia, tak i zástupců členských firem.

Oficiálně konferenci zahájil rektor Policejní akademie doc. JUDr. Mgr. Josef SALAČ, Ph.D., který promluvil krátce o změně vnímání bezpečnostních hrozeb v minulosti a o nutnosti reagovat na hrozby současné a nové. Upozornil také na limity státních bezpečnostních složek a na prostor, který se v souvislosti s tím otvírá pro spolupráci s komerčními subjekty na poli bezpečnosti, samozřejmě ve vytýčených legislativních mantinelech.

Galerii fotografií z Konference KPKB ČR 2017 si můžete prohlédnout zde.

Po úvodních slovech rektora Policejní akademie vystoupila děkanka Fakulty bezpečnostně právní pplk. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA., která taktéž přivítala všechny účastníky konference a při této příležitosti připomněla 25. výročí založení Policejní akademie.

V krátkosti představila Fakultu bezpečnostně právní a promluvila o aktivitách a činnostech akademie v oboru bezpečnosti. „Problematika bezpečnosti je téma, které je zásadní a důležité pro všechny nejen státní, ale i soukromé subjekty na poli bezpečnosti, protože bezpečnostní hrozby, kterým v současné době čelíme, jsou odvětvím multidisciplinárním a je záležitostí nás všech si těchto věcí všímat,“ zdůraznila děkanka FBP Vegrichtová a znovu podtrhla, že současné bezpečnostní hrozby, obzvláště hrozby radikalismu, terorismu, organizovaného zločinu apod., se týkají celé občanské společnosti.

V úvodu vystoupili ještě zástupci KPKB ČR, kteří krátce představili Komoru a poděkovali všem organizátorům za odvedenou práci.

Po úvodním bloku následovaly zajímavé tematické přednášky, které se týkaly nejen problematiky současných bezpečnostních hrozeb a možností spolupráce státních a soukromých subjektů, ale také nových trendů v bezpečnostních technologiích, jako jsou např. umělá inteligence v kamerových systémech, střežení objektů formou detekce změny objemu definované oblasti za pomoci umělé inteligence, využití termovizních mikrobolometrických systémů, využití bezpilotních prostředků ve službách PČR a další. Přednášející se věnovali též problematice ochrany měkkých cílů, například nemocnic, kulturních a sportovních akcí, dále pak kybernetické bezpečnosti či rizikům plynoucím z transhumanismu.

Tematická pestrost přednášek se jistě významnou měrou zasloužila o velmi početnou účast na konferenci, jejíž přitažlivý průběh ještě umocnil zkušený moderátor Vadim Petrov. Díky němu a erudovanému týmu organizátorů sklidila akce velký úspěch. Zájem účastníků konference trval až do samého konce, což nebývá na obdobných akcích vždy zvykem a je to důkazem toho, že téma spolupráce privátních subjektů a státu je tou správnou cestou. Zástupci KPKB ČR a Policejní akademie se již nyní dohodli na dalších společných akcích, tentokrát již zaměřených na konkrétní témata. Můžeme prozradit, že již začátkem příštího roku se bude naše komora pořádat konferenci na téma „Terorismus – současné bezpečnostní hrozby“ a to opět na půdě Policejní akademie.