fbpx
+420 604 889 143
info@bestdecision.cz

Minimální mzda strážného v roce 2020

21. 1. 2020 | Petr Žák

Minimální mzda v roce 2019 dosahovala částky 13 350 Kč, v listopadu 2019 vláda odhlasovala navýšení pro rok 2020 o 1 250 Kč, tedy na částku 14 600 Kč. Za poslední léta se zvýšila minimální mzda již několikrát.

Od roku 2013, kdy její výše byla 8 500 Kč, jde již o šesté navýšení. Za posledních šest let jde o nárůst o 6 100 Kč měsíčně, resp. o 36,70 Kč na hodinu. Kromě zaměstnanců pobírajících minimální mzdu se tato změna dotkne i jiných lidí, neboť výše minimální mzdy ovlivňuje další finanční výpočty, které souvisejí např. s minimální zálohou na zdravotní pojištění, s různými daňovými slevami apod.

Co je minimální mzda?

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Tuto minimální částku musí zaměstnavatel vždy vyplatit. Pro rok 2020 je minimální mzda stanovena na 14 600 Kč měsíčně, resp. 87,30 Kč za hodinu. Tuto změnu schválila vláda na svém jednání dne 20. listopadu 2019.

V České republice byla minimální mzda poprvé zavedena v roce 1991. Stanovení minimální mzdy od 1. ledna 2019 je dvacátou první změnou této mzdové veličiny od jejího zavedení. Dosavadní úpravy minimální mzdy (základní sazby) najdete zde.

My se v tomto článku zaměříme na zaměstnance, konkrétně osoby vykonávající činnost ostrahy majetku a osob, tedy tzv. guardy neboli strážné. Právě druh vykonávané práce je rozhodující pro tzv. nejnižší úroveň zaručené mzdy, tedy každá pozice má minimální mzdu stanovenou jinou částkou v závislosti na složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Tyto skupiny prací vymezuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., v novelizovaném znění, které rozděluje nejnižší úrovně zaručené mzdy do osmi skupin. Detailně také popisuje obecné charakteristiky každé skupiny a definuje příklady prací podle konkrétních oborů. Z tohoto nařízení vyplývá, že výkon činnosti ostrahy majetku a osob spadá do skupiny druhé.

Kolik musí strážný dostat?

Pro druhou skupinu prací, do které je zařazen i strážný, stanovuje nařízení vlády nejnižší úroveň zaručené mzdy ve výši 16 100 Kč měsíčně, resp. 96,30 Kč na hodinu. Jedná o poměrně značné navýšení, konkrétně o 1 360 Kč měsíčně, resp. o 8,20 Kč na hodinu. Tato částka platí pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin. Pokud by zaměstnanec pracoval v nepřetržitém provozu s týdenní dotací 37,5 hodin, jeho minimální hodinová mzda se navyšuje, v tomto případě z 96,30 Kč na 102,70 Kč. Vztah mezi minimální úrovní zaručené mzdy, skupinou prací a týdenní pracovní dobou je uveden v následující tabulce:

nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1. 1. 2020
týdenní pracovní doba 40 h 37,5 h
I. skupina prací 87,30 Kč 93,10 Kč
II. skupina prací 96,30 Kč 102,70 Kč

Je zřejmé, že toto razantní navýšení minimální mzdy bude mít významný vliv na ekonomiku soukromých bezpečnostních služeb. Pokud by toto navýšení šlo ruku v ruce s navýšením fakturace za poskytované služby ze strany klientů, bylo by to samozřejmě přínosné. Zaměstnavatelé mzdy navýšit musí, pokud nechtějí riskovat vysoké pokuty ze strany kontrolních orgánů, klienti se však bohužel ve většině případů snaží cenu za ostrahu spíše tlačit dolů. Pokud není navýšení ceny v souvislosti s navýšením minimální mzdy ošetřeno smluvně, musí bezpečnostní služby sáhnout do svých zdrojů nebo v krajním případě i kontrakt ukončit. Bohužel se na trhu komerční bezpečnosti stále vyskytují subjekty, které dodržování legislativy příliš nezajímá, a nabízejí svoje služby pod cenu. Je pak již na samotných klientech, aby si uvědomili míru rizika, která s nízkou cenou a špatnou kvalitou služby přímo souvisí a nerozhodovali se pouze a jen podle ceny.

Literatura

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
  • Nařízení vlády č. 347/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
  • Tisková zpráva MPSV ze dne 9. prosince 2019 dostupná na www.mpsv.cz