fbpx
+420 604 889 143
info@bestdecision.cz

Přípravný kurz Strážný

K úspěšnému zvládnutí zkoušky odborné způsobilosti Strážný doporučujeme absolvovat před zkouškou přípravný kurz. Tyto kurzy vedou lektoři, kteří mají bohaté zkušenosti z praxe, včetně působení v pozicích členů zkušební komise.

Kurz je koncipován tak, aby žadatelům o zkoušku poskytl ucelený náhled do problematiky výkonu povolání strážného s důrazem na všechny aspekty obsažené v hodnoticím standardu profesní kvalifikace strážný a upozorňuje také na úskalí, se kterými se žadatel může setkat nejen při řešení typové situaci u ústní zkoušky, ale zejména v praxi při výkonu povolání.

Přednáška je vedena formou powerpointové prezentace s výkladem lektora k dané problematice. Přednáška je interaktivní – žadatelé jsou lektorem vedeni k úvaze nad správným řešením, které je vysvětleno na konkrétních příkladech z praxe.

 • Délka kurzu: 3 hodiny

Cena kurzu je uvedena vždy u konkrétního termínu a je závislá na místě konání zkoušky.

 

Osnova kurzu:

 • odborná způsobilost a profesní kvalifikace
 • právní systém v ČR (Ústava a LZPS)
 • aktuální legislativa včetně platných změn
 • vysvětlení pojmů nutná obrana, krajní nouze, omezení osobní svobody
 • BOZP, PO, ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných informací
 • používání věcných bezpečnostních prostředků
 • technické bezpečnostní systémy – zkratky, pojmy, příklady
 • provádění ochrany a ostrahy majetku a osob – zásady, metodika, povinnosti strážného, směrnice
 • integrovaný záchranný systém, poskytování první pomoci, AED
 • rozbor typových situací pro ústní část zkoušky
 • upozornění na časté chyby žadatelů při zkoušce
 • dotazy žadatelů

Na požádání lze skladbu kurzu rozšířit nebo určitou problematiku probrat detailněji. To může být vhodné zejména u žadatelů, kteří budou v budoucnu vykonávat specifické činnosti, jakými mohou být například:

 • ostraha obchodních domů
 • převoz hotovostí a cenin
 • ochrana sportovních, kulturních a jiných společenských akcí
 • ostraha se zbraní
 • člen zásahové skupiny
 • a další