+420 604 889 143
info@bestdecision.cz

Profesní kvalifikace

Termíny zkoušek odborné způsobilosti

Pokud není termín pro Vámi požadovanou profesní kvalifikaci vypsán, zašlete nám Váš požadavek e-mailem. Termíny zveřejňujeme také na naší facebookové stránce. Přípravné kurzy probíhají těsně před zkouškou odborné způsobilosti.

Profesní kvalifikaceDatumČasMísto konání zkouškyCena zkouškyCena kurzu/délka
68-008-E Strážný18. 12. 201813:00Praha 7 - Holešovice1000 Kč600 Kč / 3 h
68-008-E Strážný03. 12. 201808:00Praha 1 - Nové Město1000 Kčkurz neprobíhá
68-008-E Strážný29. 11. 201813:00Praha 7 - Holešovice1000 Kč600 Kč / 3 h
68-003-H Pracovník dohledového centra19. 11. 201810:30Praha 10 - Malešice1800 Kčkurz neprobíhá
68-008-E Strážný14. 11. 201813:00Praha 7 - Holešovice1000 Kč600 Kč / 3 h
68-008-E Strážný12. 11. 201808:00Praha 1 - Nové Město1000 Kčkurz neprobíhá

Odpočet úhrady za zkoušku od základu daně

Zákon o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., § 15, odstavec 8, umožňuje uchazeči o získání profesní kvalifikace od základu daně ve zdaňovacím období odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.

Co dělat v případě zničení či ztráty osvědčení?

Doporučujeme originál osvědčení pečlivě uschovat a pro doložení kvalifikace zaměstnavateli používat pouze (ověřenou) kopii.

V případě zničení či ztráty originálu osvědčení můžete požádat o vydání stejnopisu:

  • do pěti let od konání zkoušky u autorizované osoby, tzn. u společnosti Best Decision s.r.o. Vydání duplikátu je zpoplatněno částkou 100 Kč + poštovné. (Autorizovaná osoba uchovává stejnopis osvědčení a stejnopis záznamu o průběhu a výsledku zkoušky po dobu 5 let ode dne jeho vydání).
  • po uplynutí pěti let od konání zkoušky u autorizujícího orgánu, tzn. u Ministerstva vnitra ČR, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení autorizací a organizace. (Autorizující orgán uchovává stejnopis osvědčení vydaný a zaslaný autorizovanou osobou po dobu 10 let ode dne, kdy mu byl doručen, ve své spisovně; po uplynutí uvedené lhůty uloží autorizující orgán daný stejnopis ve svém správním archivu, kde ho uchová nejméně po dobu 45 let).

Užitečné odkazy