+420 604 889 143
info@bestdecision.cz

PK Bezpečnostní referent

Bezpečnostní referent zajišťuje ostrahu a ochranu majetku, osob a chráněných zájmů klienta podle rámcových pokynů a norem. Vykonává odborné rutinní činnosti včetně administrativních a hospodářsko-technických prací s nutností samostatného rozhodování a s odpovědností za činnost podřízených.

Společnost Best Decision s.r.o. provádí zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci 68-006-M Bezpečnostní referent na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra o udělení autorizace č. MV-77973-4/OBVV-2018.

Pro koho je zkouška určena?

  • Pro vedoucí zaměstnance, jejichž pracovní náplní je ostraha majetku a osob a chtějí si zvýšit kvalifikaci.
  • Pro zaměstnance na pozicích strážný, kteří mají předpoklady pro postup do vedoucích pozic.
  • Pro všechny, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci a možnosti uplatnění na trhu práce.

Samotným získáním osvědčení o profesní kvalifikaci Bezpečnostní referent nesplňujete odbornou způsobilost pro výkon činnosti v oblasti ostrahy majetku a osob. Tuto odbornou způsobilost musíte splnit jiným způsobem v souladu s přílohou č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), např. získáním profesní kvalifikaci „Strážný“. Podrobnosti k odborné zůsobilosti najdete v tomto článku: Jak splnit podmínky pro výkon činnosti „Ostraha majetku a osob“.

Jak se na zkoušku přihlásit?

Jako potvrzení zasíláme emailem žadateli o zkoušku pozvánku s pokyny k úhradě zkoušky a podrobnými informacemi o místě a času konání zkoušky.

Termíny zkoušek jsou uvedeny v záložce Profesní kvalifikace.