fbpx
+420 604 889 143
info@bestdecision.cz

PK Bezpečnostní referent

PŘIHLÁŠENÍ NA ZKOUŠKU ZATÍM NENÍ MOŽNÉ, PODKLADY PRO ZKOUŠKY PŘIPRAVUJEME. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Bezpečnostní referent zajišťuje ostrahu a ochranu majetku, osob a chráněných zájmů klienta podle rámcových pokynů a norem. Vykonává odborné rutinní činnosti včetně administrativních a hospodářsko-technických prací s nutností samostatného rozhodování a s odpovědností za činnost podřízených.

Společnost Best Decision s.r.o. provádí zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci 68-006-M Bezpečnostní referent na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra o udělení autorizace č. MV-77973-4/OBVV-2018.

Pro koho je zkouška určena?

  • Pro vedoucí zaměstnance, jejichž pracovní náplní je ostraha majetku a osob a chtějí si zvýšit kvalifikaci.
  • Pro zaměstnance na pozicích strážný, kteří mají předpoklady pro postup do vedoucích pozic.
  • Pro všechny, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci a možnosti uplatnění na trhu práce.

Samotným získáním osvědčení o profesní kvalifikaci Bezpečnostní referent nesplňujete odbornou způsobilost pro výkon činnosti v oblasti ostrahy majetku a osob. Tuto odbornou způsobilost musíte splnit jiným způsobem v souladu s přílohou č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), např. získáním profesní kvalifikaci „Strážný“. Podrobnosti k odborné zůsobilosti najdete v tomto článku: Jak splnit podmínky pro výkon činnosti „Ostraha majetku a osob“.

Jak se na zkoušku přihlásit?

Jako potvrzení zasíláme emailem žadateli o zkoušku pozvánku s pokyny k úhradě zkoušky a podrobnými informacemi o místě a času konání zkoušky.

Termíny zkoušek jsou uvedeny v záložce Profesní kvalifikace.

Kolik zkouška stojí?

  • Cenu zkoušky Bezpečnostní referent sdělíme na vyžádání.
  • Splatnost převodem na účet nejpozději sedum dnů před termínem konání zkoušky.
  • Pokud se uchazeč na zkoušku bez řádné omluvy nedostaví, poplatek se nevrací.
  • V případě nemoci nebo závažných osobních důvodů se lze omluvit nejpozději dva dny před termínem zkoušky a zkoušku absolvovat v náhradním termínu.

TIP:

Zákon o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., § 15, odstavec 8, umožňuje uchazeči o získání profesní kvalifikace od základu daně ve zdaňovacím období odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.