Odborná kvalifikace policistů a její uplatnění při výkonu činnosti „Ostraha majetku a osob“

19. 12. 2011 | Ing. Mgr. Miroslav Kroc v.r. – Ministerstvo vnitra ČR Spousta uchazečů o práci u bezpečnostní agentury má za sebou službu v ozbrojených složkách a dotazuje se nás, zda odborné kvalifikace získané během působení např. u PČR mohou využít ke splnění odborné způsobilosti pro výkon činností u živnosti „Ostraha majetku a osob“…
Více