fbpx
+420 604 889 143
info@bestdecision.cz

O nás

Společnost Best Decision s.r.o. byla založena 16. ledna 2018. Ačkoli jde o společnost velmi mladou, její zakladatel, současný jednatel, se pohybuje v oblasti bezpečnosti již více než 15 let.

Byl to právě seriózní zájem o problematiku bezpečnosti, potřeba neustálého vzdělávání a hledání nových výzev v této oblasti, jež vyústily v roce 2018 k rozhodnutí založit vzdělávací středisko Best Decision s.r.o.

Od roku 2012 se jednatel společnosti začal věnovat lektorské činnosti a po dokončení vysokoškolského studia začal v roce 2014 působit jako zkušební komisař u zkoušek odborné způsobilosti profesních kvalifikací v oboru bezpečnosti. Lektorskou činnost a činnost autorizovaného zástupce vykonával pod několika institucemi a také jako živnostník.

Posléze založil vzdělávací středisko a nabídl spolupráci dalším kolegům profesionálům, s nimiž během svého působení v oboru již dříve spolupracoval. Tak vznikl tým erudovaných lektorů a zkušebních komisařů, kteří nabízejí služby v oblasti profesních kvalifikací a vzdělávání pod hlavičkou společnosti Best Decision s.r.o.

Nejvíce vyžadovanou profesní kvalifikací je logicky profesní kvalifikace 68-008-E Strážný, neboť je vyžadována živnostenským zákonem a je to nejschůdnější cesta pro uchazeče o zaměstnání v oblasti ostrahy majetku a osob, jak splnit základní podmínku živnostenského zákona pro odbornou způsobilost, tedy podmínku, jež uchazeči, který nemá potřebné vzdělání nebo nesplňuje odbornou způsobilost jiným způsobem, umožní stát se zaměstnancem soukromé bezpečnostní služby (odborná způsobilost v ostraze majetku a osob je definována zákonem č. 455/1991 Sb., v platném znění, konkrétně přílohou č. 5, která stanovuje podmínky odborné způsobilosti pro zaměstnance).

Naše společnost nabízí i další profesní kvalifikace, které (zatím) nejsou povinné pro vykonávání dané činnosti, ale mohou jejich absolventy zvýhodnit na trhu práce nebo stávajícím zaměstnancům umožnit postup na vyšší pozici. Rovněž tak mohou zvýhodnit společnosti ve výběrových řízeních na poskytování služeb ostrahy majetku a osob, kde zadavatel požaduje seznam osob participujících na budoucí zakázce včetně jejich kvalifikací.

Ke zkouškám odborné způsobilosti nabízíme také přípravné kurzy, jež realizujeme těsně před zkouškou, – na nich zkušený lektor probere s uchazeči všechny okruhy témat písemné i ústní části zkoušky a upozorní na nejčastější chyby uchazečů, kteří zkouškou v minulosti neprošli. Tyto kurzy doporučujeme zejména uchazečům o zkoušku, kteří se v daném oboru nikdy nepohybovali nebo neměli z jakýchkoli důvodů dostatek času na adekvátní přípravu samostudiem.

 

Petr Žák

 

Gallery Plugin