fbpx
+420 604 889 143
info@bestdecision.cz

PK Bezpečnostní konzultant

PŘIHLÁŠENÍ NA ZKOUŠKU ZATÍM NENÍ MOŽNÉ, PODKLADY PRO ZKOUŠKY PŘIPRAVUJEME. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Bezpečnostní konzultant provádí nezávislé posouzení úrovně zajištění bezpečnosti aktiv, krizového řízení a ochrany kritické infrastruktury společnosti a může spolupracovat na návrzích a projektech v těchto oblastech.

Společnost Best Decision s.r.o. provádí zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci 68-012-M Bezpečnostní konzultant na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra o udělení autorizace č. MV-16922-3/OBVV-2019.

Samotným získáním osvědčení o profesní kvalifikaci Bezpečnostní konzultant nesplňujete odbornou způsobilost pro výkon činnosti v oblasti ostrahy majetku a osob. Tuto odbornou způsobilost musíte splnit jiným způsobem v souladu s přílohou č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), např. získáním profesní kvalifikaci „Strážný“. Podrobnosti k odborné zůsobilosti najdete v tomto článku: Jak splnit podmínky pro výkon činnosti „Ostraha majetku a osob“.

Kolik zkouška stojí?

  • Cenu zkoušky Bezpečnostní konzultant sdělíme na vyžádání.
  • Splatnost převodem na účet nejpozději sedm dnů před termínem konání zkoušky.
  • Pokud se uchazeč na zkoušku bez řádné omluvy nedostaví, poplatek se nevrací.
  • V případě nemoci nebo závažných osobních důvodů se lze omluvit nejpozději dva dny před termínem zkoušky a zkoušku absolvovat v náhradním termínu.

TIP:

Zákon o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., § 15, odstavec 8, umožňuje uchazeči o získání profesní kvalifikace od základu daně ve zdaňovacím období odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.